Reikalinga pagalba?

Susisiekite su mumis telefonu 8 655 61717 arba el. paštu info@taikoskelias.org
Mums reikalinga Jūsų pagalba!Paremkite mus

Mes bendraujame su

 • Cerkov
 • Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
 • Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
 • Klaipėdos teritorinė darbo birža
 • Juknaičių seniūnija
 • Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras
 • EQUASS

Projekto „Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001) tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

          Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

          Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
 • reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
 • mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

          Projekto partneriai – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (partnerių žemėlapis):

          VšĮ „ALFA CENTRAS“

          Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“

          VšĮ „Gabrielius“

          Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“

          Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

          Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“

          Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“

          VšĮ „Taikos kelias“

          VšĮ „TC Laisva valia“

          Vilniaus arkivyskupijos Caritas

          VšĮ „Vilties švyturys“

Projekto pradžia – 2023 m. kovo 27 d., veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. balandžio 1 d. Projekto trukmė – 60 mėn.

          Projekto apimtis – iki 2028 m. psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veiklose sudalyvaus 2079 asm., iš jų 45 proc., baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Projekto finansavimo suma – 15 954 246,00 Eur.

          Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Trumpai apie projektą:

          Psichoaktyviųjų medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.) vartojimas yra sudėtinga socialinė ir sveikatos problema tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Socialinių įgūdžių trūkumas, žemas išsilavinimas (ypač vyrų grupėje), didelis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, stigmatizavimas visuomenėje, nepakankamas dėmesys pažeidžiamų grupių psichikos sveikatai ir psichologinei gerovei, psichologinės socialinės reabilitacijos bei reintegracijos paslaugų priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims trūkumas lemia asmenų socialinę atskirtį. Asmenys, sergantys priklausomybe, dažnai neigia problemą ir ne visada linkę kreiptis pagalbos, nepakankama specialistų kompetencija atpažinti priklausomybes ir kt.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas neigiamai veikia asmens fizinę, psichikos sveikatą, ugdymo, mokymosi pasiekimus, socialinius santykius ir gerovę, saugumą, neigiamai atsiliepia visų valstybės valdymo sričių pasiekimams ir darniam vystymuisi. Žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas veikia ne tik patį asmenį, bet ir jo šeimos narius bei visuomenę. Nesprendžiant sveikatos, saugos ir gerovės klausimų, dėl neigiamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmių gali sumažėti darbo jėgos produktyvumas ir išaugti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir baudžiamosios teisenos kaštai.

Priklausomybės ligomis sergančio asmens (jo šeimos) finansinės galimybės daugeliu atveju yra ribotos (asmuo nedalyvauja darbo rinkoje, neturi pajamų šaltinio, turi skolų ir pan.), taip pat socialiniai santykiai su šeimos nariais dažnai būna nutrūkę ar atšalę, o tai daro įtaką jo galimybėms kreiptis ir gauti reikiamas paslaugas.

Asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, būtina suteikti galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan.

VšĮ "TAIKOS KELIAS" - PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ TERAPINĖ BENDRUOMENĖ

 

Mūsų siekis padėti ŽMOGUI. Mes visi turime teisę į viltį, džiaugsmą, prasmingą gyvenimą!

VIENYKIMĖS PRASMINGAM TIKSLUI - PADĖTI ŽMOGUI!

Tikrasis gyvenimas ir yra blaivybė, o alkoholis atima iš žmogaus viską, kas jam yra brangiausia…ir, paradoksas – žmogus pats už tai sumoka visomis prasmėmis: ir už degradacijos procesą, ir už jos pasekmes.

VšĮ "Taikos kelias" tikslas padėti žmonėms turintiems problemų su alkoholiu ar narkotikais bei įvairiomis priklausomybės ligomis.

Terapinė bendruomenė dirba, motyvuoja, suteikia pirmą pagalbą, padeda psichologiškai ir dvasiškai. Motyvuoja keisti gyvenimą ir stengiasi padėti žmogui atsistoti, integruotis į visuomenę kaip pilnaverčiui visuomenės nariui. Suteikia laikiną apgyvendinimą terapinės bendruomenės namuose, padeda susitvarkyti dokumentus, sprendžia klausimus susijusius su santykių atstatymu su artimaisiais, dirba su 12 žingsnių programa " Day top" , "Minesotos" programomis. Bendruomenėje gyvenama pagal nustatytą dienotvarkę.

VšĮ "Taikos kelias" nuolat tobulėja, bedradarbiauja su Lietuvos ir Tarptautinėmis organizacijomis, gerindama savo paslaugų kokybę ir atnaujindama programą bei suteikdama savo žmonėms geriausia pagalbą.

Mūsų organizacija yra Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos narė ir Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narė, mūsų partneriai:

 • Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės dapartamentas
 • Šilutės policija
 • Anstolių rūmai
 • Šilutės darbo birža
 • Šilutės poliklinika
 • Šilutės raudonas kryžius
 • Probacijos tarnyba prie VRM Šilutės skyrius
 • Vidaus reikalų ministerija
 • VšĮ "Santalka"
 • Salotų baras "Mano guru" integracinis projektas priklausomiems asmenims
 • Stačiatikių bažnyčia Vilniuje ir Lietuvoje
 • LPF "Maisto bankas" Klaipėdos skyrius

 

VŠĮ "Taikos kelias" "Vizija, Misija, Vertybės" organizacinė schema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo metu vykdome projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Planuojama, jog projekto metu 120 įstaigų dalyvaus EQUASS  diegimo procese, patobulins teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir turės galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2022 m.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms.
 

Pagrindinės projekto veiklos:

Specialistų kompetencijų stiprinimas:

 • EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas;
 • Projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.

Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:

 • Socialinių paslaugų įstaigų atranka;
 • Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose;
 • Išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas;
 • Poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.

Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:

 • Informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
 • Renginių organizavimas;
 • Informacijos sklaida žiniasklaidoje;
 • Apskrito stalo diskusijos.

Sertifikatas:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiuo metu įgyvendiname šiuos ES projekto veiksmus:

 

 

PROJEKTAS NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 „ASMENŲ,  PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,  SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau - Projektas)“.  

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. kovo 15 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 13 092 514 EUR

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 11 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.

 

VŠĮ "Taikos kelias" 2021 metų veiklos ataskaita:

/docs/pdf/VŠĮ Taikos kelias 2021_m veiklos ataskaita.pdf

VŠĮ "Taikos kelias" 2022 metų veiklos dokumentai:

/docs/14.12.22/2022 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi planas.docx

/docs/14.12.22/Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika (atnaujinta 2022-05-18).docx

/docs/14.12.22/Etikos ir gerovės užtikrinimo politika (pakeitimai nuo 2021-12-22).docx

/docs/14.12.22/Prieš smurtą nukreipta politika ir prevencija (papildyta 2022-01-24).docx

/docs/14.12.22/Taikos kelias etikos kodeksas (pakeitimai nuo 2022-01-28).docx

/docs/14.12.22/VšĮ Taikos kelias veiklos rezultatai už 2021.pdf

/docs/14.12.22/VŠĮ „TAIKOS KELIAS“ 2022 METINIS PLANAS.docx

/docs/14.12.22/VŠĮ „TAIKOS KELIAS“ kokybės politikos aprašas (pakeitimai nuo 2022-01-10).docx

VŠĮ "Taikos kelias" 2023  m. viešųjų pirkimų taisyklės:

/docs/pdf/VšĮ Taikos kelias Direktoriaus įsakymas Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų 2015 m..pdf

/docs/pdf/VšĮ Taikos kelias Direktoriaus įsakymas Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų 2023 m..pdf

VŠĮ "Taikos kelias" 2023 m. "Equass" ataskaitos už 2022 m.:

VŠĮ "Taikos kelias" veiklos ataskaita 2022 m.

VŠĮ "Taikos kelias" pažangos ataskaita 2022 m.

VŠĮ "Taikos Kelias" 2024 m. metinis veiklos planas .:

/docs/VŠĮ „TAIKOS KELIAS“ 2024 METINIS PLANAS.pdf