Reikalinga pagalba?

Susisiekite su mumis telefonu 8 655 61717 arba el. paštu info@taikoskelias.org
Mums reikalinga Jūsų pagalba!Paremkite mus

Mes bendraujame su

 • Cerkov
 • Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
 • Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
 • Klaipėdos teritorinė darbo birža
 • Juknaičių seniūnija
 • Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras
 • EQUASS

Viena svarbiausių bendruomenės veiklos sąlygų savanoriškas priklausomo žmogaus sprendimas pradėti gydytis: priklausomi žmonės į bendruomenę atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą.

Priklausantis nuo narkotikų ir alkoholio žmogus imasi atsakomybės už gydymąsi ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių, kad būtų galima užtikrinti terapinės bendruomenės veiklą ir bendruomenės pacientų sveikimą.

Tvarka Iš bendruomenėje besigydančių pacientų reikalaujama laikytis nustatytos tvarkos ir taisyklių.

 • Už tvarką bendruomenės patalpose ir teritorijoje, kurią palaiko patys priklausomi žmonės, atsakingas bendruomenės šeimininko pareigas einantis klientas.
 • Visi klientai kiekvieną dieną turi susitvarkyti jiems bendruomenės šeimininko skirtą bendruomenės patalpų ir teritorijos dalį.
 • Pagal dienotvarkę šeštadieniais vyksta generalinis tvarkymasis, kurio metu kruopščiai sutvarkomos visos bendruomenės patalpos.
 • Bendruomenės patalpose draudžiama rūkyti.
 • Visi gyvenamieji kambariai turi būti tvarkingi.
 • Bet koks tvarkos nesilaikymas ir nesitvarkymas yra traktuojamas kaip bendruomenės taisyklių pažeidimas, už kurį gali būti taikomos bendruomenės vidaus taisyklėse numatytos drausminės nuobaudos.
 • Visą tvarką prižiūri darbuotojai bei jų padėjėjai.
 • Iš bendruomenėje besigydančių klientų reikalaujama laikytis dienotvarkės.
 • Viskas turi būti atliekama nustatytu laiku. Miegoti einama 23 val., keliamasi 7 val., išskyrus savaitgalius. Visi užsiėmimai ir darbai taip pat atliekami nustatytu laiku ir iš kiekvieno kliento reikalaujama, kad jis į užsiėmimą nevėluotų.
 • Dienotvarkė dalinai reglamentuoja ir laisvalaikio bei poilsio laiką. Tai padeda klientui priprasti prie tvarkingo ir sveiko gyvenimo, kada jis tiksliai žino, kada ir ką turi daryti. Dienotvarkę prižiūri darbuotojai, namo šeiminikas.

Taisyklės, reguliuojančios elgesį ir tarpusavio santykius

 • Bendruomenės taisyklės reguliuoja bendruomenės narių tarpusavio santykius ir elgesį.
 • Bendruomenės nariai privalo būti pakantūs.
 • Bendruomenėje visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija. Jei kuris bendruomenės narys panaudoja fizinę ar psichologinę agresiją (pvz., grasinimus), jis gali būti pašalintas iš bendruomenės. Tai ypač svarbi taisyklė, kadangi terapinės sėkmės galima tikėtis tik užtikrinus visų bendruomenės narių saugumą ir bendradarbiavimą. Kitu atveju bendruomenėje gali vyrauti įtampa, kurioje visiškai neįmanomas joks terapinis poveikis.
 • Visi kilę konfliktai turi būti sprendžiami bendruomenės susirinkimų metu arba terapinėse grupėse - tik tokiu būdu galima išmokyti sumažinti įtampą tarpasmeniniuose santykiuose neišliejant jos agresyviais veiksmais.
 • Taip pat bendruomenėje netoleruojami jokie intymūs ir seksualiniai santykiai.

Priklausomi žmonės, norintys gydytis bendruomenėje, privalo būti blaivūs - t.y. baigę detoksikacijos (organizmo išvalymo nuo narkotikų metabolitų) kursą. Su kiekvienu naujai atvykusiu priklausomuoju, socialinis darbuotojas atlieka motyvuojantį interviu, išaiškina kokios yra socialinės bei su sveikata susijusios problemos, supažindina su bendruomenės taisyklėmis ir pan.

Norintys gydytis priklausomi žmonės į bendruomenę priimami terapinės bendruomenės susirinkimo sprendimu. Šio susirinkimo metu įvertinama kandidato motyvacija gydymui. Tai daroma smulkiai klausinėjant kodėl priklausomas žmogus nusprendė mesti narkotikus, kodėl nusprendė kreiptis į bendruomenę ir pan. Paprastai priklausomo žmogaus motyvacija gydymuisi yra “neigiama”. Tai reiškia, kad priklausomas žmogus ateina gydytis ne todėl, kad vertintų gyvenimą be narkotikų (“teigiama motyvacija”), bet tiesiog narkotikų vartojimas sukelia jam tiek skausmo ir problemų, kad narkotikai nebepajėgia jų nuslopinti. Šie dalykai ir paaiškėja pokalbio metu. Todėl yra svarbu įvertinti, ar priklausomo žmogaus motyvacija gydymui yra pakankama, ar jis atėjo spaudžiamas vien tik susidariusių rimtų problemų, kurias tikisi atitolinti kurį laiką pabuvęs bendruomenėje.

Priklausomo žmogaus motyvacija paprastai vertinama nuo pat pradžių vos tik jis susisiekia su bendruomene: kas rūpinasi jo patekimu į bendruomenę - jis ar labiau jo tėvai, kaip dažnai jis domisi bendruomene, kiek deda pastangų, kad į ją patektų.

Po pokalbio su kandidatu bendruomenės nariai nusprendžia, ar kandidatas atrodo motyvuotas gydymuisi ir gyvenimui terapinėje bendruomenėje. Jeigu taip, naujas žmogus priimamas dviejų savaičių bandomajam laikotarpiui. Šis laikas yra skirtas jo artimesniam susipažinimui su bendruomene. Bendruomenė skiria jam globėją - antroje arba trečioje reabilitacijos fazėje esantį klientą, kuris yra atsakingas už naujoko priežiūrą bei išsamesnį jo susipažinimą su bendruomene. Bandomuoju laikotarpiu naujokas gali įsižiūrėti ir įsijausti į bendruomenės gyvenimą iš vidaus ir galutinai nuspręsti ar jis sutinka su tokiu gydymu. Taip pat bendruomenė gali artimiau susipažinti su nauju žmogumi ir susidaryti nuomonę apie jį.

Po dviejų savaičių bendruomenės susirinkimo metu vėl patikrinamas naujoko noras gydytis ir sprendžiama, ar jis bus priimtas tolesnei reabilitacijai. Priimtas klientas su bendruomenės vadovu pasirašo sutartį, kurioje įsipareigoja laikytis visų bendruomenės vidaus taisyklių. Sutartyje taip pat numatoma, kad, jei klientas pats nusprendžia nutraukti gydymą, jis vėl gali kreiptis į bendruomenę pagalbos po pusės metų. Tačiau jeigu jis yra pašalinamas iš bendruomenės už taisyklių pažeidimus, kreiptis į bendruomenę pagalbos jis tegali tik po vienerių metų. Jeigu bendruomenė ir jos  komanda nepajėgi patenkinti kliento poreikių (pvz., išaiškėja, kad klientas serga psichikos liga), klientas nukreipiamas į kitą atitinkamą įstaigą, kurioje jis gali gauti atitinkamą pagalbą.